WK Flevoland 2017

In 2017 willen wij het thema mensen centraal laten staan oftewel people bringing people together. In 2014 was er het WK. In 2017 het EK voetbal zonder Nederland. Een gemis die zal worden verzacht door het WK Flevoland.

WK Flevoland zal uitgroeien tot een jaarlijks evenement dat recht doet aan de multiculturele samenleving in ons land. Het evenement is onlosmakelijk verbonden aan Almere en Flevoland en zal een landelijke uitstraling krijgen.

Gedurende de festivalperiode is het stadsdeel en daarmee ook Almere Haven het multicultureel centrum van Nederland dat duizenden bezoekers wil trekken uit binnen- en buitenland. Het voetbaltoernooi zal uitgroeien tot een toeristische attractie van ons stadsdeel en zal Almere positief op de kaart zetten

Dit bijzonder evenement dat vergeleken kan worden met bijvoorbeeld grotere culturele festivals in het land, zal vermaak bieden aan alle groepen die deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Op het festival ontmoeten mensen elkaar, vindt er (culturele) uitwisseling plaats, vermaken en genieten mensen van sport, muziek, dans, eten en drinken etc. Kortom een wervelend spektakel dat zijn weerga in Almere niet heeft.Multicultureel voetbalevenement is een van de parels van Flevoland, beschikt over een groeipotentie om zich verder te ontwikkelen en zich te verduurzamen én is ook in staat om nieuwe activiteiten (ondernemerschap, festivals/ evenementen e.d.) te genereren. Daarvoor is professionalisering van het festival noodzakelijk. Die ontwikkeling kan niet los gezien worden van het beleid dat het stadsdeel op dit gebied voert.

Wij denken dat dit festival een geweldige bijdrage kan leveren aan dit thema, en zien er naar uit om naast het plezier wat een festival biedt de bezoekers ook een duidelijke boodschap mee te geven.

Het heeft samenwerking op alle fronten!

Het voetbalevenement is een activiteit van Stichting Multi Culturele Organisatie Almere (SMOA). Maar het draait niet om de Stichting maar om het behalen van de doelstellingen. En zoiets kun je nooit alleen.

In gemeente Almere komt gelukkig langzaam maar zeker beweging in integratiebeleid. Voor SMOA niet als probleem waar een oplossing voor moet worden gevonden, maar als belangrijk onderwerp waar we open en sociaal mee om gaan. Almere kan zoveel kleurrijker.

“Integreren doe je samen. Integreren betekent elkaar respecteren, elkaar helpen, samenwerken, mensen uitnodigen op de koffie, regels van het land waarin men woont respecteren, rechtvaardig zijn. Integratie betekent dus niet elkaar beledigen. Integreren betekent samen zitten, samen oplossingen bedenken en samen in actie komen. Integreren kan heel goed met behoud van je eigen identiteit, cultuur en religie. De taal van de land waar hij of zij woont moet men goed proberen te leren. Dat is heel belangrijk voor onze samenleving.”

 

Achtergrond

Opdrachtgever

Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA), houdt zich onder andere bezig met de uitvoering van het verschillende activiteiten op wijkniveau. SMOA zet zich in voor het bewerkstelligen van het welzijn, de integratie en de cultuurbevordering van de inwoners van Flevoland. Glen, oprichter van SMOA, Bestuur en de stagiaires van SMOA zullen de organisatie van het evenement op zich nemen.

Projectomgeving

Het evenement vindt plaats op het sportpark de Marken bij FC Almere, Almere Haven.De Marken is een ruim opgezette wijk. De wijk is gelegen aan de noordoostkant van Haven en wordt begrensd door de Noorden- en Oosterdreef aan de westkant, de groenstructuur aan de oostkant en Sportpark De Marken aan de zuidkant. Aan noordkant wordt de begrenzing gevormd door het bedrijventerrein De Steiger.

FC Almere

FC Almere is een voetbalclub uit Almere in de Nederlandse provincie Flevoland. De club is opgericht op 9 april 2008 na het faillissement van SV Almere in het seizoen 2007/08. De club speelt op sportpark de Marken in Almere Haven.

De club kent een zaterdag- en zondagafdeling. Er speelt momenteel zaterdagelftal in de Tweede klasse. De clubkleuren zijn zwart-groen.

Projectinitiatief

Samenwerking

Het is een activiteit van Stichting Multi Culturele Organisatie Almere. Komend jaar zal er worden samengewerkt met een hoeveelheid van bedrijven, de staddeel Almere Haven, woningbouwverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties etc. Dit zal zoals altijd op grote schaal gebeuren. Een grote partner heeft SMOA gevonden in FC Almere te Almere Haven.